Viktigt – Om Riksbankens uppdatering av valutor

Vad innebär det för dig som vill att Pyramid uppdaterar valutor automatiskt?

Från och med version 4.15 finns det möjlighet att uppdatera valutor automatiskt i Pyramid med Import Valutakurs. Pyramid hämtar dagligen data från Riksbanken, en praktisk lösning som spar tid och minskar risken för fel.

Det är viktigt att du har den senaste Pyramidversionen, eftersom Riksbanken nu har bytt sätt att leverera data till Pyramid. Notera att tills uppdateringen har gjorts, så måste du registrera valutauppdateringar manuellt i rutin 825 Valutor.

Enligt Vitec Unikum krävs en uppdatering av Pyramid till version:

  • 4.15 med sp6, tillägg 2
  • 4.16 med sp6, tillägg 1

Kontakta oss på KR System för att boka in en uppdatering.

 

(Du som använder KR Systems egna produkt Valutauppdatering kan jobba vidare som vanligt.)

Börja skriv och tryck ENTER för att söka