In
<

Fundera en gång till.

Vad är det som gör att du upplever systemet som gammalt?

  • Har det kanske inte funnits tid för att hänga med vid uppdateringar till nya versioner eller att installera senaste servicepack?
  • Har verksamheten vuxit utan att arbetsprocesserna har hängt med i svängarna?
  • Använder ni samma flöden trots att omvärlden har förändrats, när det gäller exempelvis digitalisering och hållbarhetskrav.

Känner du igen dig i att din verksamhet inte haft tid och möjlighet att hålla sig uppdaterad på alla nyheter som kommit i det befintliga affärssystemet?

Som användare är det lätt att fastna i gamla flöden och strukturer “för att det är så man alltid jobbat”. Då är det vanligt att tänka att det kanske vore bättre att byta system.

Vi tror att det ofta blir mer kostnadseffektivt att stanna kvar i det befintliga systemet och se över flöden och strukturer. Det finns flera fördelar, som att några av verksamhetens användare kan bli superusers genom kompetensutveckling istället för att behöva lära helt nytt, att integrationer kan förenkla och komplettera den befintliga arbetsprocessen och att det är ett gyllene tillfälle att rensa upp bland gammal data.

Läs gärna våra reportage om Hans K samt Thagekoncernen där vi berättar om hur vi ökade kundnyttan i deras befintliga installationer.

Så vad är svaret på din fråga?
Fundera över om ditt företag skulle ha nytta av att få hjälp att göra en nulägesanalys där ni ser över er framtida strategi.
I en analys ser ni om det är affärssystemet som inte kan uppfylla de kriterier som verksamheten behöver, eller om det bara krävs omstrukturering av era flöden. Genom att kontakta en av våra verksamhetskonsulter hjälper vi er att hitta nya arbetsprocesser i Pyramid Business Studio, samtidigt som vi städar bort gamla flöden och lösningar och bokar in utbildning för att kompetensutveckla medarbetarna och visa ny funktionalitet.

Kontakta din favoritkonsult eller våra säljare idag för att boka in tid för en analys.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka