Tips och Trix – Uppdatera operationstider i Pyramids Tillverkning

Pyramid Tips och Trix – Uppdatera operationstider i Pyramids Tillverkning

Vill du veta hur du kan beräkna tid för beläggning i produktionen. Funderar du över hur du ska få rätt kostnad i dina produktstrukturer?

Här visar vi hur du med uppföljning och efterkalkylering kan uppdatera produkter med rätt värden i Pyramid version 4.14 och rutin 574 Efterkalkyl med uppdatering.
Genom att analysera dina tillverkningsorder genom uppföljning bakåt i tiden kan du uppskatta åtgång av material och budgetera din operationskostnad. Uppdatera operationstid på dina produkter, sedan kan du efterkalkylera och uppdatera produkterna med rätt värde.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka