Tips och Trix – Kontrollpunkter i tillverkningen

Kontrollpunkter i tillverkningen

Detta Tips och Trix handlar om kontrollpunkter i tillverkningen i Pyramid. Efter slutmontering kan kontrolltest utföras och antecknas i Pyramid, för att säkerställa att allt är korrekt. I denna film visar Markus hur kontrollpunkter i Pyramid kan läggas på operationer, kopplas till en produkt och ingå i tillverkningsorder. Arbeta med rutin 523 Körplan och rutin 8051 Tillverkningscentralen. Häng med när Markus visar hur du gör i Pyramid Business Studio.

Vad är en kontrollpunkt i Pyramid?

Mallar som du skapar för egenkontroll av arbetsuppgifter, som en avancerad checklista.

Kontrollpunkterna kan vara i form av en kryssruta, ett fält för mätvärde eller listbox med flerval. Punkterna skapas vid orderläggning eller servicerapportering och kan redigeras i rutin 8013 Order/Projektcentral. Din avrapportering gör du i Pyramid Phone Edition i modulen Mobil arbetsorder. Granska uppgifterna i rutin 8118 Kontrollpunktsstudio samt i Order/projekt-och Serienummercentralen. Om du vill kan du även skriva ut kontrollpunkter på blanketter. 

Vill du veta mer, eller få hjälp att sätta upp rätt inställningar för just ditt arbetsflöde?
Välkommen att kontakta oss.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka