Tips och Trix – 466 Lageregenskaper

Fler inställningar för lager i 466 Lageregenskaper

Detta Tips och Trix handlar om hur du kan göra fler inställningar för lager i rutin 466 Lageregenskaper i Pyramid Business Studio, när du har modulen Flerlager eller Reklamation.

Utöver huvudlager och bulklager kan du arbeta med reklamationslager och lager för varor på väg. Undanta reklamationslagret från saldoberäkning, lagervärdering och försäljning och gör lager för varor på väg exklusivt för varor som t.ex transporteras långt eller länge. Funktionerna är tillgängliga från Pyramidversion 4.15 och 4.16.

Häng med när Markus visar hur du gör i Pyramid Business Studio.

Vill du veta mer, eller få hjälp att sätta upp rätt inställningar för just ditt arbetsflöde?
Välkommen att kontakta oss.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka