Sotning och Ventilation

“Pyramid uppfyllde alla ställda krav och vi fick stort förtroende av KR System som leverantör”

Johan Hjälmerhag – VD

Sotning & Ventilation Karlstad AB har valt Pyramid som affärssystem med KR System i Karlstad som leverantör. KR System har implementerat affärssystemet Pyramid Business Studio samt modulen Mobil arbetsorder i företagens verksamhet.

”Kraven som affärssystemet skulle uppfylla var bland annat att det skulle förenkla interna processer, göra det möjligt att hantera informationsflödet mer effektivt och förbättra momenten uppföljning och analys av projekten. Pyramid uppfyllde dessa krav och vi fick stort förtroende av KR System som leverantör”, säger Johan Hjälmerhag, VD på Sotning & Ventilation.

Sotning och Ventilation logo
Företagsfakta

Sotning & Ventilation Karlstad AB är ett tjänste- & konsultföretag som är verksamt inom brandskydd, ventilation samt energideklarationer.

Få inspiration från moduler som Sotning och Ventilation använder!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka

Energi och Fastighet logoCarlanderska logo