ASVH Service i Flyinge

“Vi räknar med att ha tjänat in kostnaden för Pyramid på ett år”

Göran Smedberg – Ekonomi & IT

Fakturaflödet ligger på en bit över 100 fakturor om dagen och Pyramid hämtar med automatik underlag från hästpass-systemet (var 20 sekund!) prissätter och skriver fakturor med OCR-nummer. Kundernas betalningar registreras därefter automatiskt från postgirots OCR-central. Tack vare Pyramids möjligheter till automatisering och integration med andra system sparar man oerhört mycket tid – och ökar säkerheten i hanteringen.

Vid stora ridsportsevenemang kan man dessutom enkelt “ta med sig” Pyramid och exempelvis hantera anmälningsavgifter kontant på plats. KR-System har ansvar både för ASVHs teknikplattform och affärssystem.

ASVHServiceFlyinge logo
Företagsfakta

ASVH Service i Flyinge hanterar registerhållning och stambokföring av svenska avelshästar. Sedan årsskiftet krävs att tävlingshästar har giltigt hästpass vilket ställt stora krav på ökad effektivitet då tiotusentals pass behövt registreras på kort tid.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka

Calectro logoEnergi och Fastighet logo