P27 – Plattform för digitala betalningar inom de nordiska länderna

Information från systemleverantören

Vitec Unikum datasystem ab informerar i sitt nyhetsbrev Unikum information om nyheter som berör Pyramid Business Studio. Vi lyfter fram några av dessa nyheter. Saknar du inloggning till Unikums kundservice-sidor? För att prenumerera på Unikums nyhetsbrev och få inloggningsuppgifter till deras handledningar, skickar du ett e-postmeddelande till: leverans.unikum@vitecsoftwaregroup.com

 

En ny nordisk betalningsinfrastruktur

Den gemensamma nordiska infrastrukturen för betalningar ska möta marknadens behov av standardisering, effektivisering, kostnadsfokus och valfrihet. Privatpersoner och företag ska kunna genomföra betalningar i realtid i flera olika valutor, gränsöverskridande inom norden. Betaltjänster ska fungera smidigare över landsgränserna och betalningar nå mottagaren snabbare än idag. P27 Nordic Payments Platform AB som ska sköta driften av betalningsinfrastrukturen ägs av sex nordiska banker.

Här nedan sammanfattar vi information från Vitec Unikum för dig som använder Pyramid Business Studio.

Banken tar över hantering av Bankgiro och Plusgiro

Tjänster som idag hanteras av Bankgirot och Plusgirot kommer att hanteras av bankerna i framtiden.
I praktiken innebär det att alla filer ska skickas till din bank istället för till Bankgirot och att återrapporter skickas till dig från din bank.

P27 påverkar inte Bankgiro-/Plusgiroummer som fortsatt ska finnas på fakturan.

Vissa banker marknadsför en bankintegration för att hantera OCR-nummer för att klara P27. Det krävs inte för Pyramid.

Att göra: Har du idag har filkommunikation direkt mot Bankgirot behöver du ändra så det sker direkt mot din bank.

Format för betalningsfiler ersätts

Gamla format som LB, UTLI/SISU etc kommer att ersättas med Pain.001-filer (ISO 20022 XML-standard). LB, UTLI/SISU fasas ut under kvartal 1, 2022.

Att göra: I Pyramid Business Studio behöver filformaten från rutin 330, 331, 332 och 333 ersättas av filformat pain.001.001.03 som skapas i rutin 335.

Att göra: Om du hanterar utbetalningar via värdeavi till mottagaren får du inhämta kontouppgifter, eller ta kontakt med din bank för information om hantering.

Så berörs ISO 20022 XML i Pyramid

Betalningar enligt ISO 20022 XML och återrapportering fungerar i Pyramids rutin 335 Utbetalning CFP/XML från och med version 3.42A sp10.

Inkommande betalningar enligt ISO 20022 XML fungerar i Pyramids rutin 237 Auto-inbetalning med filformatet CAMT54-Credit från och med version 4.14A04L. Betalformat TotalIn och BgMax ersätts med CAMT54-Credit.

Att göra: Pyramidanvändare rekommenderas att gå över till ISO 20022 XML. För att klara P27 krävs att XML har aktiverats i rutin 791 Egenskaper Pyramid – Giro och lagt in information om sin bank. Minst version 4.14A04L krävs.

Det här behöver du veta om kontoöverföringar och kreditnotor

Det blir obligatoriskt att ha med mottagarens namn vid kontoöverföringar. Bankerna blir skyldiga att bifoga den informationen.

Vid hantering av kreditnotor sker bevakningar inte längre via bankerna. När en kreditnota ingår i en betalning, får betalningsbeloppet inte bli noll eller negativt.

 

Länk till Vitec Unikums dokument: ur Pyramid Info nr 6 2021 (pdf)

Vad är P27?

Målsättningen med P27 är att erbjuda de nordiska länderna ett enklare sätt att genomföra betalningar, gränsöverskridande. Den nya plattformen blir användbar för Nordens 27 miljoner invånare, därav namnet P27. ISO 20022 blir en gemensam standard för elektroniska betalningssystem. Projektet löper under flera år och flera etapper. Först ut i samarbetet blir Sverige, Danmark och Finland med valutorna SEK, DKK och EUR. Norge deltar i nästa skede.

Mer information om plattformen finns på https://nordicpayments.eu/

Börja skriv och tryck ENTER för att söka