Nyhetsbrev november, 2020

Checklista för bokslut/bokföringsår och hur du får en individuell översikt i redovisningen

Checklista för löpande arbete och bokslut

Vid bokslut och årsskifte är det mycket att hålla reda på såsom lagervärde, inventarier och avskrivningar, balansräkning och periodiseringar. Oavsett vilket affärssystem du arbetar i, är det skönt att ha en checklista att luta sig på. Vår lista innehåller både allmän information och hänvisning till Pyramid Business Studio.

Läs här!

Överblick i Pyramids Redovisningscentral

Om du söker efter en hantering i affärssystemet där du kan samla och gruppera ekonomisk information på ett ställe, samt gräva vidare på detaljnivå och ta ut data i kalkylblad, då rekommenderar vi Redovisningscentralen i Pyramid Business Studio.

Så baserar du innehållet efter dina behov

I Pyramids rutin 8095 Redovisningscentralen, har du möjlighet att göra personliga inställningar. Det gör att du snabbt kan få tillgång till den information om företagets ekonomi, som just DU behöver följa upp eller presentera för ledningen. Här ger vi dig lite inspiration.

Hur kan jag se översiktligt resultat för månad, år och olika kontoställen?
På startfliken finns infoboxar för snabb överblick. Välj att visa siffror eller grafer. Du ka ha flera sidor med olika typer av infoboxar baserat på dina behov.

Hur anpassar jag vilka resultat som visas i olika kolumner, genom exempelvis egna beräkningar?
Du kan göra infoboxarna unika med hjälp av t.ex. fält, kolumner och beräkningar, för att få fram just det som du behöver ha överblick över. Med verktygspaletten skapar du egna beräkningar.

Hur kan jag få överblick över kontodimensioner?
Du kan skapa separata infoboxar som visar resultat för dina kontodimensioner. Genom att göra egna beräkningar kan du se vinstmarginal på periodresultaten.

Hur kan jag bevaka ett specifikt konto?
Då skapar du en infobox som visar aktuellt kontosaldo eller utfall och jämför det mot budget.

Hur kan jag se detaljer gällande resultat- och balansräkning och ta ut data till kalkylblad?
På flikarna för Balans- och Resultaträkning kan du gruppera innehållet på kontogrupper. Om du skapat egna kontogrupper i Pyramid kan du även sortera på dessa. Du kan gå ner djupt på detaljnivå i de olika sektionerna. Med ett kommando väljer du enkelt att exportera data till kalkylblad för vidare bearbetning.

Hur gör jag för att inspektera enskilda konto och koppla mot budget?
Pyramids rutin 8095 Redovisningscentral ger dig även genvägar till flera andra funktioner i Pyramid. Exempelvis finns kommandot till Saldoinspektion, där du kan inspektera enskilda konton. Från redovisningscentralen finns även kommando till Budgetrutinen, om du vill koppla budget och använda i dina beräkningar i infoboxarna.

Vill du veta mer om vad Pyramids Redovisningscentral kan göra för att underlätta för dig, är du välkommen att kontakta din Pyramidkonsult. Du hittar alla våra kontaktuppgifter på vår webbsida.

Vi har fyllt på vårt utbud av kurser

Nu har vi publicerat nya datum för våra kommande kurser på vår hemsida.

Den 7 december hålls kursen Inventering – där du får tips om att göra inventering direkt efter att inventeringsanmodan har skapats, respektive om när anmodan skapas i förväg.

Läs här!

Pyramid Tips och Trix
– Hur kopplar jag ett dokument till ett verifikat?

När en medarbetare exempelvis lämnar in ett kvitto som du vill koppla till ett verifikat, kan du använda kommandot Ny aktivitet i Pyramids rutin 910 Verifikat. Från ditt verifikat öppnas då rutin 612 Aktiviteter, dit du kan dra filen. I sektionen Koppla dokument i aktiviteten, ser du att filen blivit kopplad. Du kan självklart koppla flera filer som läggs i en zipfil.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka