Nyhetsbrev mars, 2019

Detta bör du veta inför nya lagen som träder i kraft 1 april 2019

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura enligt en ny europeisk standard. I offentlig sektor ingår kommuner, regioner, kommunala bolag och myndigheter.

E-fakturor skapas, sänds och tas emot i ett strukturerat format och kan behandlas automatiskt. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.

Om du redan idag använder Svefaktura BIS 5A 2.0 är det ingen stor omställning.

Dags att välja faktureringstjänst samt ställa om!

Komplettera Pyramid med ett avtal hos en leverantör av fakturaväxel, för hantering av e-fakturor mot offentlig sektor. Det finns flera leverantörer att välja mellan. Det är viktigt att du gör ett val, om du inte redan har gjort det!

Kontakta oss på KR System för att diskutera en lösning som passar just ditt företag. I ett av våra tidigare nyhetsbrev informerade vi om en av leverantörerna som enkelt hanterar digitalisering av din fakturering. Oavsett om du har valt  leverantör eller inte, kan vi på KR System hjälpa dig att komma igång. Kontakta oss via e-post: info@krsystem.se

– Mer information finns på DIGGs webbsida (Myndigheten för digital förvaltning)

Redovisningscentralen
– din ovärderliga hjälpreda

Vi vill tipsa dig om att Pyramids redovisningsfunktioner är samlade i en redovisningscentral i standardversionen av Pyramid 4.

Centralen är en värdefull hjälpreda i ditt arbete eftersom den innehåller koppling till rutiner för saldoinspektion, skattedeklaration, verifikatregistrering, export av redovisning och självklart också för bokföringsår, budget och konto.Du anpassar infoboxarna på fliken Översikt med dina personliga inställningar för att snabbt få en överblick över de viktigaste komponenterna i ditt arbete.

När du markerar en periodrad på fliken Balansräkning eller fliken Resultaträkning, kan du se verifikaten som ligger till grund för periodsaldot i listkontrollen Kontoutdrag. Du kan också välja att få informationen om balans- och resultaträkningen överförd från flikarna till kalkylblad, för en samlad bild av företagets redovisning.

Ny medarbetare på plats på Malmökontoret!

Caroline Lundquist Olofsson är ny verksamhetskonsult på Malmökontoret.

Hon är utbildad ekonomiadministratör och skötte fakturering, projekthantering, Rot/Rut-hantering samt löpande bokföring hos ett ventilationsföretag under ett par år. Därefter arbetade Caroline i tre och ett halvt år på Unikum datasystem ab:s support-avdelning, med projekt och redovisning.

Hennes huvudområden var Giroutbetalning, Giroutbetalning Utland, ISO20022 XML och SEPA-betalningar. Hon har även kunskap om Pyramid e-faktura Leverantör, e-säljare och e-handel, samt spetskompetens inom Rot och Rut-hantering. Caroline översatte delar av ledtexterna i Pyramid 4 till engelska, genom arbete i Språkstudion.

Carolines främsta styrkor är arbetslivserfarenheterna och kunskapen om Pyramid, som gör att hon förstår hur bland annat projektföretag jobbar i verkligheten. Nu vill hon utvecklas, få kunskap om verksamheter och se helheten i affärssystemet. ”Genom att bli insatt i hur olika kunder jobbar i Pyramid, kan jag förstå behoven bättre.”, säger Caroline som älskar att hitta lösningar på kunders behov.

”Det ska bli spännande att få arbeta självständigt och mer varierat som konsult. Jag vill gärna lära mig de delar i Pyramid som jag inte varit så mycket i kontakt med innan.”

På fritiden gillar Caroline att sy, pyssla i trädgården samt umgås och resa med familj och vänner. Hon är en aktiv person som gillar att cykla, gå på vandring i naturen och gå promenader med hunden.

Vi hälsar Caroline välkommen till oss på KR System!

Tips & Trix om förskottsfakturering och acontoplan

Månadens Pyramid Tips och Trix-film visar hur du förskottsfakturerar budgeterade belopp och arbetar med en acontoplan.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka