Möt Joakim Bengtsson – Ny konsult på KR System i Göteborg

Ny medarbetare i Göteborg!

Joakim Bengtsson är ny medarbetare, verksamhetskonsult och kommer att tillhöra vårt Göteborgskontor.

Varmt välkommen till KR System, Joakim!

Joakim Bengtsson
– Verksamhetskonsult, Göteborg

Joakims bana inom branschen började med Affärssystemprogrammet på Högskolan i Halmstad där han lärde sig att affärssystem är hjärtat i organisationer och att systemstöd skapar värde för verksamheter. I utbildningen ingår en kandidatexamen i informatik, övergripande utbildning inom ekonomi och organisationers flöden. Joakim har också haft en verksamhetsförlagd utbildning hos en Pyramidåterförsäljare.

”Jag har arbetat som Pyramidkonsult i 1,5 år på ett mindre företag vilket har gett mig bred kunskap i Pyramid. Det som lockade mig till KR System var den samlade kompetensen som finns här inom Pyramid,” säger Joakim.

”Större delen av mitt arbetsliv har jag arbetat i serviceföretag vilket kan hjälpa mig att förklara och förstå kundens processer. Jag vill hjälpa företag och deras medarbetare att arbeta smartare och underlätta deras dagliga arbete. Jag kan se möjlighet i saker, som att kunna kolla lagersaldo samtidigt som man är ute och kör och inte behöver åka och köpa i onödan för att man inte hunnit kontrollera på lagret. Flexibiliteten i Pyramid Mobil arbetsorder kan underlätta för servicetekniker. De behöver inte komma in på kontoret för att skriva av sig. Jag vet nyttan med det eftersom jag själv jobbat i serviceföretag innan den funktionaliteten fanns. Jag förstår hur mycket värde det skapar.”

Joakim nämner att några av hans styrkor är att han kan se möjligheter i saker och är lyhörd. Han ser fram emot att börja jobba med Pyramid hos serviceföretag och lyfta fram tips till kunder om sådant som blivit smarta lösningar hos andra verksamheter.

Utanför arbetstid tar Joakim gärna en tur i löpspåret eller diggar med till någon spelning.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka