”Här sitter jag & sparar tid!” sa ekonomen.

Fördela belopp i kontering och på verifikat med fördelningsnycklar

listbild_fordelningsnycklar_800x640

”Här sitter jag och sparar tid,” sa Maria Johansson, Ekonomi på KR System

Använder du flera konteringsdimensioner och har en miniräknare till hjälp vid sidan om för att fördela ut beloppen – då ska du läsa om Maria på vår ekonomiavdelning.

När hon tröttnade på att fördela kostnader med hjälp av miniräknaren tog våra utvecklare fram en funktion i Pyramid. ”Det är så skönt att slippa knappa in manuellt beräknade siffror i systemet. Med automatiken kan jag lägga mer tid på mina avancerade uppgifter.”

Läs om fördelningsnycklar här

Anmäl dig till Inköps-/Logistikdag i Malmö

Nu är det snart dags för KR Systems event om Inköp och Logistik i Pyramid. Det finns ett fåtal platser kvar. Hoppas vi ses! Anmäl dig här!

Prioritera tid för din kompetensutveckling

Höstens kurser är till för dig som vill hålla dig uppdaterad om nya funktioner och flöden i Pyramid Business Studio. Fånga upp funktionalitet för både nutida och framtida behov.

Kurser i höst

Välj bland kurser som ger dig grundkunskap eller stärker dig som är Pyramidansvarig. Få reda på mer om allmänna funktioner, som t.ex. blanketter, infostudior och mätverktyg, eller om mer specifika delar som CRM, order/lager eller ekonomi.

Anmäl dig till kurserna här!

Börja skriv och tryck ENTER för att söka