Hållbart konsultföretag som levererat affärssystemslösningar i 40 år

KR System jubilerar och blickar framåt

Genom att vara lyhörda och öppna för förändringar samtidigt som man har hållit fast vid inriktningen är KR System ett hållbart konsultföretag som levererat affärssystemslösningar i 40 år.

Med moderna helhetslösningar inom affärssystem, samarbetspartners och fantastiska medarbetare fortsätter vi att hjälpa företag att digitalisera och effektivisera sina flöden. En blandning av erfarna och unga medarbetare skapar en trygg grund där innovation blandas med mogna överväganden. I år firar vi jubileum och blickar framåt mot många nya utmaningar och möjligheter där vi kan bidra till att hjälpa kunders verksamheter att växa.

I detta reportage berättar vi om Jan Kjellin och Max Langer som grundade verksamheten och tillsammans med medarbetarna byggt det framgångsrika företag det är i dag.

Bidrar med förbättrade flöden och arbetsprocesser

Jan och Max vill försöka göra ett redan väldigt bra företag till ett fantastiskt företag. De tycker fortfarande att det är kul att sälja affärssystem. Då kan de få bidra med fler funktioner som förbättrar verksamheternas arbetsprocesser och flöden i affärssystemet. Det är en spännande uppgift att utforma KR Systems tjänster så det skapar mervärde hos kunderna.

max-langer_farg_500x500

”När vi började var ekonomisystem helt nytt.” säger Max ”Det handlade om att bryta ny mark. Vi har gått från ett säljbolag till ett konsultbolag, där vi successivt har adderat mycket mer värde än vad vi gjorde under uppbyggnaden av bolaget. Allteftersom möjligheterna i systemen har utvecklats och breddats och kunderna har vuxit, har behovet av tjänster ökat väldigt mycket. Vi har gått från små ekonomisystem till större ERP system.”

”Nyckeln till framgång kan vara vårt tålamod och att vi jobbat långsiktigt och metodiskt. Dessutom hade vi bra mentorer under uppstarten och bra timing då vi var tidigt ute på en ny marknadVi har inte sprungit in i nya saker för snabbt och vi har behållit affärssystemsperspektivet hela tiden,” säger Jan.
”Våra lösningar byggs kring hjärtat = affärssystemet.”

Hållbara relationer och långvariga samarbeten

Pyramid Business Studio har vuxit som system. Den fysiska närheten till och en nära dialog med Vitec Unikum, som utvecklar plattformen Pyramid, har spelat en viktig roll. Det är uppskattat både av medarbetare och kunder.

Hållbara relationer och långvariga samarbeten med såväl kunder som samarbetspartners, samt en företagskultur som gör att medarbetare stannar länge, är en del av framgångssagan. Att ha behållit både medarbetare och kunder när företaget har vuxit, är de väldigt stolta över.

Något som både Jan och Max uppskattat särskilt mycket, är alla möten med roliga, trevliga och inspirerande människor, både bland kunder och medarbetare.

Årets Pyramid Partner – Sex år i rad

KR System är också väldigt stolta över att ha fått utmärkelsen Året Pyramid Partner sex år i rad av Vitec Unikum datasystem. Det visar att vi lyckats förmedla en entusiasm för affärssystemet och skapa lösningar som underlättar arbetet för våra kunder.

Vi fortsätter att nyanställa för att kunna möta kunders efterfrågan på digitala lösningar som får verksamheterna att växa samtidigt som det sparar tid och pengar på ett hållbart och klimatsmart sätt. KR Systemkoncernen är sedan 2015 den största Pyramidåterförsäljaren i Sverige.

Huvudkontoret ligger i Göteborg. Övriga kontor i Malmö, Stockholm och Karlstad/Skövde har tillkommit efterhand som verksamheten vuxit.

Utmaningar längs vägen

För Max har de företagsmässiga utmaningarna varit konjunktursvängningar och de trösklar som företaget behövt ta sig över när det växt. På det personlig planet var utmaningen att hitta en balans mellan arbetsliv och familjelivet.

”Jag har inte sett utmaningarna som ett problem utan snarare som möjligheter,” säger Jan Kjellin. ”Det gäller att hålla ihop verksamheten och gå mot samma mål och det har varit kul att starta nya kontor och få nya medarbetare och nya kunder. Det har varit övervägande roligt, även om det stundtals har varit tuffa utmaningar.”

Jan berättar att ”som entreprenör är det en stor del i arbetet att leda och påverka människor. Både i försäljning och som ledare/chef. Sen är det viktigt att ha roligt på jobbet och busa lite. Man måste våga och chansa ibland.” 

Framtiden för KR System

Vart är vi på väg?

KR System växer snabbt, vilket ställer större krav på ledning och styrning. Därför har vi påbörjat arbetet med att ta in externa styrelsemedlemmar.

När det gäller affärssystemet är det viktigt att förmedla effektiviserande funktioner som bidrar till mer hållbara arbetsflöden. Vi pratar t.ex. om fördelarna med Pyramids molnlösning och tillgänglighet via webb/mobil. Nu när vi kan träffas igen, planerar vi in event för att visa de senaste nyheterna i Pyramid. Där kommer vi att lyfta fram olika sätt för våra kunder att digitalisera sina verksamheters processer. 

Börja skriv och tryck ENTER för att söka