Fakturatjänst integrerad med Pyramid affärssystem

Integration Pyramid – InExchange

Behovet av att hantera fakturor i elektronisk form växer, både när det gäller att skicka och ta emot e-fakturor, till och från både kunder och leverantörer. KR System har i samarbete med InExchange tagit fram en rad produkter som minimerar hanteringen av pappersfakturor och effektiviserar ditt arbete i affärssystemet Pyramid Business Studio. Våra lösningar baseras på din verksamhets behov.

Här kan du läsa mer om vår produkt Integration Pyramid – InExchange

Få information om vilken lösning som passar just din verksamhet.

Kontakta KR Systems produktansvarig Thomas Asp via telefon 010-130 19 48, e-post thomas.asp@krsystem.se, eller vår samarbetspartner Johan Lindblad hos InExchange via telefon 0500-27 13 98, e-post johan.lindblad@inexchange.se

Här kan du läsa om våra andra produkter för ekonomiavdelningar.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka