Dags för bokslut? Här är checklistan för Pyramid

Repetition av rutiner inför bokslut & nytt bokföringsår

Oavsett vilket affärssystem du arbetar i är det skönt att ha kontrollpunkter att luta sig på inför bokslut. Med några kortfattade tips repeterar vi vad som gäller kring lagervärde, inventarier och avskrivningar, balansräkning och periodiseringar i Pyramid Business Studio.

Löpande arbete under året

Reskontra

 • Skapa en arbetsrutin för att stämma av reskontran minst varje månad.
  Gör avstämning i Pyramids rutin 991 Reskontra-avstämning.
 • Pyramid E-faktura leverantör och E-faktura kund kan användas för att minimera pappershantering. När du skickar pdf eller EDI fakturor till kunder och sparar kopiorna i Pyramid Fakturaarkiv behöver du inga fakturapärmar. Bra va?!

8095 Redovisningscentral

 • I Pyramids Redovisningscentral har du en samlad bild av företagets redovisning. Du kan smidigt nå och arbeta med redovisningsrutinerna och få tillgång till information om resultat, kontosaldo och söka fram underlag.

 

Att göra vid bokslutet

Lager

 • Kontrollera att lagret har inventerats och stämts av. Gör det i Pyramids rutin 480 Inventering.
 • Gör eventuell avskrivning för inkurans. Det behövs för korrekt lagervärdering. Gör det i Pyramids rutin 910 Registrera verifikat.

Inventarier

 • Uppdatera anläggningsregistret och gör avskrivningar för året. I Pyramid görs det i rutin 7270 Inventarier och rutin 7210 Avskrivningar.

Stäm av balansräkningen

 • Stäm av balanskonton, t.ex. bankkonton och skattekonto. Använd listan Kontoutdrag i Pyramid.

Periodiseringar

 • Löpande periodiseringar samt bokslutsperiodiseringar ska kontrolleras. I Pyramid används listan Periodiseringsöversikt.

Stäng perioder och avsluta år

 • Det är viktigt att stänga varje period. Då undviker du att något rapporteras på fel år och månad.
  Du har avslutat året när alla berörda perioder har stängts i Pyramids rutin 930 Perioder.
  Observera att det är viktigt att du är helt klar med bokslutet innan du stänger perioderna.

Skapa nytt bokföringsår

 • Skapa nytt bokföringsår.
 • Utför årsskifte inventarier i rutin 980 Bokföringsår.
 • Ingående balanser ska överföras i rutin 981 Ingående balanser.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka