Checklista – Bokslut i Pyramid Business Studio

Det här behöver du tänka på vid bokslut och nytt bokföringsår

Vid bokslut och årsskifte är det mycket att hålla reda på såsom lagervärde, inventarier och avskrivningar, balansräkning och periodiseringar. Oavsett vilket affärssystem du arbetar i, är det skönt att ha en checklista att luta sig på. Här ger vi dig kortfattade tips om vad du bör tänka på.

Löpande arbete under året

Reskontra

 • Om det inte redan finns – skapa en arbetsrutin för att göra avstämning av reskontra minst varje månad. I Pyramid görs avstämning i rutin 991 Reskontra-avstämning.
 • Använd gärna Pyramid E-faktura leverantör och E-faktura kund för att minimera pappershantering. Skickar du pdf eller EDI fakturor till dina kunder och har kopiorna i Pyramid Fakturaarkiv behövs inga fakturapärmar längre.

8095 Redovisningscentral

 • Pyramids Redovisningscentral ger dig en samlad bild av företagets redovisning. Centralen hjälper dig att smidigt nå och arbeta med Pyramids redovisningsrutiner, samt få tillgång till information om resultat och kontosaldo.

 

Vid bokslut

Lager

 • Lagret ska vara inventerat och avstämt. I Pyramid gör du det i rutin 480 Inventering.
 • Eventuell avskrivning för inkurans ska göras för korrekt lagervärdering. En sådan avskrivning gör du i Pyramids rutin 910 Registrera verifikat.

Inventarier

 • Anläggningsregistret ska vara uppdaterat och avskrivningar gjorda för året. I Pyramid finns anläggningsregistret i rutin 7270 Inventarier och avskrivningar i rutin 7210 Avskrivningar.

Stäm av balansräkningen

 • Stäm av balanskonto, exempelvis skattekonto och bankkonton. För detta kan du använda listan Kontoutdrag i Pyramid.

Periodiseringar

 • Kontrollera löpande periodiseringar samt bokslutsperiodiseringar. I Pyramid finns listan Periodiseringsöversikt till din hjälp.

Stäng perioder och avsluta år

 • Det är viktigt att varje period stängs för att undvika att saker rapporteras på fel år/månad. När alla berörda perioder har stängts i Pyramids rutin 930 Perioder har du avslutat året. Notera att det är viktigt att du är helt klar med bokslutet innan du stänger perioderna.

Skapa nytt bokföringsår

 • Skapa nytt bokföringsår och utför årsskifte inventarier i rutin 980 Bokföringsår.
 • För över ingående balanser i rutin 981 Ingående balanser.

Börja skriv och tryck ENTER för att söka