BOTEK växer och satsar på kompetensutveckling i Pyramid för personalen

Med flexibilitet, kvalitet och utbildad personal vinner BOTEK framgångar

I detta reportage kan du läsa om kompetensutveckling baserat på nya arbetsflöden hos BOTEK – en av KR Systems kunder. BOTEK, som har haft affärssystemet Pyramid i över 20 år, växer så det knakar. Företaget levererar lösningar som stöttar avfallsbranschen in i en hållbar framtid.

Kompetens är inte en kostnad – det är en investering

Utbildning spelar roll när det gäller att genomföra förändringar. Det är inte ATT man använder systemet som ger konkurrensfördelar, utan HUR man använder det. Den mänskliga faktorn är avgörande, därför krävs utbildning. En välinformerad och kunnig anställd är varje företags framgång.

När behövs kompetensutveckling?

Olika företag har olika behov som ligger bakom en investering i kompetensutveckling. Vi håller utbildning exempelvis:

 • när verksamheter utvecklas och nya flöden införs
 • för nyanställda
 • när nya moduler med ny hantering införs
 • i samband med lyft till ny version

I BOTEKs fall gjordes en nulägesanalys med hjälp av KR System i Göteborg, för att säkerställa att verksamheten, affärssystemet och personalen hänger med i utvecklingen. Verksamhetens behov hade förändrats och flödena i affärssystemet behövde uppdateras. Analysen belyste hur arbetet kunde göras smartare och effektivare, både i affärssystemet och med integrerade program. BOTEK tog därefter ställning till införande av ny funktionalitet, uppdatering av befintliga flöden och effektivisering eller skrotning av integrationer eller externa program.

Syftet med kompetensutvecklingen hos BOTEK var att hjälpa medarbetarna bli bekväma med de nya flöden som skulle införas i systemet. Anders Axelsson, VD på BOTEK AB tog hjälp av KR Systems verksamhetskonsulter i Göteborg, Angelica Pleijel och Kristina Boschetti.

Vad blev vinsten med utbildningen?

 • Det finns en acceptans för förändringarna hos de anställda, eftersom de har vägletts in i det nya arbetssättet på ett tryggt sätt.
 • Det har utsetts en Pyramidansvarig som kan göra mindre inställningar i systemet själv och ställa rätt frågor till Pyramidkonsulten allteftersom verksamhetens behov förändras.
 • Genom att processtödet förbättras, blir det lättare för medarbetarna att samarbeta inom företagets olika områden.
 • Personalen upplever en ökad samhörighet inom företaget – en Vi-känsla.

”Vi upplevde att BOTEKs personal hade kul under utbildningen.” säger Angelica Pleijel, verksamhetskonsult på KR System i Göteborg. ”Det fanns ett stort engagemang och en härlig arbetsglädje hos medarbetarna.”

Angelica Pleijel, verksamhetskonsult på KR System i Göteborg utbildar personal på BOTEK.

Såhär gjorde vi när vi kompetensutvecklade personalen

Vi delade upp projektet i tre delar, för att snabbt få igång arbetet med ny funktionalitet och nya flöden.

 1. KR Systems Pyramidkonsulter började med att testa och sammanställa de nya flödena tillsammans med nyckelpersoner hos BOTEK. Momentet blev ett utbildningstillfälle för medarbetarna, som upptäckte nya funktioner i systemet.
 2. Därefter planerades tre dagars utbildning för all personal, indelat per område/avdelning. De kunde välja att delta i samtliga utbildningar, för att få en bättre förståelse för övriga avdelningars arbetsflöden.
 3. Vid utbildningstillfällena visade KR System agendor med processkartor där personalen fick en övergripande bild av flödena. Det ingick övningar med hela flöden och medarbetarna fick även testa på egen hand i sina datorer.

När det blev dags att börja köra flödena i skarp drift, fanns våra verksamhetskonsulter på plats och besvarade frågor. Till hjälp finns utbildningsmaterialet, ett levande dokument, som medarbetare och konsulter kan uppdatera allteftersom behoven förändras. Dokumentationen underlättar också för nyanställda som ska lära sig flödena.

Så tyckte BOTEK AB om kompetensutvecklingen

Anders Axelsson, VD på BOTEK är också glatt överraskad över hur engagerade medarbetarna var när det gällde att lära sig de nya arbetssätten. ”Både utbildare och deltagare har haft ett väldigt stort engagemang, vilket känns roligt.” säger Anders Axelsson.

Kanske förklaringen till entusiasmen kan vara att personalen, som ofta är självlärda och ibland är frustrerade över flöden eller funktionaliteter, nu fick många tips och lyfte sin kunskapsnivå flera snäpp. Företagets nyutsedda Pyramidansvarig blir en resurs som ska stötta och utbilda kollegor och ha kunskap om vilka möjligheter Pyramid har för att utveckla verksamheten.

I reportaget:

Anders Axelsson, VD på BOTEK AB
Angelica Pleijel och Kristina Boschetti, Verksamhetskonsulter hos KR System i Göteborg

Kort om BOTEK AB

BOTEK utvecklar, tillverkar och säljer fordonsmonterade vågar med system för RFID-baserad tömningsregistrering och tillhörande programvaror för att planera, utföra och rapportera insamlingstjänster inom avfallsindustrin.

Idag sysselsätts ca 40 personer. Företaget finns i Ulricehamn, Stockholm och Göteborg.

Se hemsida https://www.botek.se/

Börja skriv och tryck ENTER för att söka